0,00 DKK
00,00 DKK
Produkter

Super Braids - 100% Hot Water (Kanekalon)

  
 Side 1/1 
Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr  farve. 1001

Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr farve. 1001

Top Quality 100% Synthetic Hair. Basic Braid
45,00DKK
Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr  farve. 1B

Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr farve. 1B

Top Quality 100% Synthetic Hair. Basic Braid
45,00DKK
Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr  farve. 22

Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr farve. 22

Top Quality 100% Synthetic Hair. Basic Braid
45,00DKK
Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr  farve. 4

Super Braid. Varm vand (Kanekalon HÅR fletning) hår ca. 85 gr farve. 4

Top Quality 100% Synthetic Hair. Basic Braid
45,00DKK
Super Braid. Varm vand (kanekalon  fletning) ca. 85 gr. hår farve. 613

Super Braid. Varm vand (kanekalon fletning) ca. 85 gr. hår farve. 613

Top Quality 100% Synthetic Hair. Basic Braid
45,00DKK
  
 Side 1/1